ISRAELITISKA YNGLINGAFÖRENINGEN bildades 1819 med syfte att ekonomiskt stödja yrkesstuderande judiska ungdomar med särskilda ekonomiska behov. Stipendier lämnas i första hand till medlemmar i någon av de judiska församlingarna i Sverige. Bidrag lämnas också till judiska organisationers utbildningsprojekt i Sverige. Utbildningsprojekt som bidrar till utveckling och säkerställande av judiskt liv i Sverige prioriteras.

Föreningen leds av en styrelse som normalt sammanträder två gånger per år, en gång i mars och en gång i oktober. Då fattas också beslut om stipendier och bidrag för vårterminen respektive höstterminen. Besluten verkställs av en kassaförvaltare som dessutom ansvarar för kontakterna med sökanden. Föreningens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor och verksamheten redovisas årligen till Judiska Församlingen i Stockholm.

Utdelningen av bidrag och stipendier bygger på ett fondkapital som består av donationer. Många av donationerna är från 1800-talet och första hälften av 1900-talet men det finns också flera nya donationer. De som lämnat dessa bidrag är varje år förtecknade i föreningens årsredovisning. Det är i deras namn som vi delar ut stipendier och bidrag. Många personer har valt att öppna en fond i samband med högtidsdagar eller testamentera till föreningen. Därigenom kommer deras namn att ihågkommas i samband med stöd till judiska ungdomars utbildning och till utveckling av judisk verksamhet i Sverige. Ta kontakt med föreningen via vårt kontaktformulär, se i menyn ovan.